A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Jaworze
 Drukuj

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy.

Wymagane dokumenty

 • PDF
  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych


 • PDF
  ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty podlegające opodatkowaniu


 • PDF
  ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - przedmioty  zwolnione z opodatkowania


 • PDF
  ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:
Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego od gruntu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170, z późn. zm.)

© 2023 Urząd Miejski w Jaworze
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce