A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Jaworze
 Drukuj

Informacja w sprawie podatku rolnego

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Czas realizacji

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy.

Wymagane dokumenty • IR-1 Informacja o gruntach

 • ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników • PDF

  IR-1 Informacja o gruntach • PDF 
  ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach 
 • PDF 
  ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach 
 • PDF 
  ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach Gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. stosuje się formularze:

Opłaty

Brak opłat 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego od
gruntu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje
stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.)

© 2022 Urząd Miejski w Jaworze
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce